Igehirdetések

Nagyon érdekes dolgok!

(Te döntsd el hogy elfogadod-e!)

Kijelentette e Jézus hogy ki lesz az antikrisztus ?

“Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.”    (Lk 10:18)

Mint azt sokan tudjuk, a Biblia Újszövetség részei ógörög nyelven íródtak.
Mindazonáltal azt is kell tudnunk hogy Jézus e szavakat arámi nyelven, azaz a mai modern zsidónyelv legősibb formájában mondta el.

Abban a szerencsés helyzetben van részem hogy rendelkezek egy jó Biblia analizáló programmal a számítógépemen.

Nos ha visszafordítom a görögről magyarra fordított szöveget zsidó nyelvre, azaz a magyar " villámlás ", " villanás " vagy " villám " szót héber-arámira, akkor a következőt találom :

1299. Strong's Hebrew Dictionary ( villámlás, villám ) = bá' - rák

bá - rák

Ugyanez az angolban az 1299-es, és 1300 - as szó a Strong's Hebrew Dictionary - ban : Ba -raq , melyet baw - rawk - nak ( ba - rák ) kell kimondani.

baraq

A fentiekben említett Lukács 10 : 18 -as vers második felében Jézus Krisztus úgy tesz említést sátánról, mint az égből lehulló "villámlásról ".


Nos ha kinyitjuk Bibliánkat az Ézsaiás 14:12 - nél, akkor láthatjuk, hogy a Szent Lélek miként adta Ézsaiás szájába a kijelentest Sátánról, mint a magasságból levetett személyről.

Ézsa. 14:12 “Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál !”
Ézsa. 14:13 “Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.”
Ézsa. 14:14 “Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.”

Világosan kitűnik, hogy Sátán lakhelye a " magasságban " volt egy ideig.

Amennyiben a " magasság " szót visszafordítom héber - arámira, a következőt kapom: u - ba - ma
Az angolban ugyan ez a fordítás, vagy legalább is nagyon - nagyon közeli.

1116. Strong's Hebrew Dictionary ( hights ) = " ? " bamah ( bam - maw )

Hogyha megkérnénk valakit, aki beszéli a héber - arámi nyelvet hogy mondja ki azt hogy " villámlás a magasból " vagy " villámlás az égből ", akkor valami ilyesmit mondana :

bá - rák u ba - ma

Jézus tehát ezt is mondhatta:

Láttam sátánt, mint bá - rák u ba - ma !

Hogy Jézus valójában az antikrisztus nevét akarta e itt kinyilatkoztatni, azt nem tudom, és abba a hibába sem szeretnék beleesni, hogy ráfogom valakire a nagy antikrisztus keresésben hogy ő az a személy akiről a Biblia az utolsó világdiktátorként beszél.

Mindenesetre nagyon - nagyon különleges egybeesés lenne ha mindez csak a véletlen műve, de ha megnézzük Obama elnök életét születésétől fogva, főként napjainkig, a hasonlóság közte és a Biblia által antikrisztusként említett személy között, minden eddig ismert és különösen figyelmet érdemlő politikussal szemben a legnagyobb.

Természetesen nagy az esélye annak is hogy tévedek, de mindenesetre az egész dolog nagyon érdekes !!!


Mit is mond itt Obama elnök?

Egy másik különleges dolog! Nemrégiben néhányan azt találták ki, hogy minden eddig elhangzott Obama beszédet visszafelé játszanak le abban a reményben, hogy a beszédekben valamiféle relytett, vagy kódolt üzenetekre lelnek majd amely hipnózis, vagy agykontroll szerűen hathat a mitsem selytő átlag emberre, mint ahogy az közel húsz éve történt a Led Zeppelin nevű teljesen okkult zenekar dalainak esetében is , amikor azok egy részét visszafelé pörgetve játszottak le.

Míg a Led Zeppelin által kreállt énekekben fellelhető a " he will give you six six six " ( ő (sátán ) ad neked majd hat - hat - hat (-ot ), addig Obama elnök beszédei telis - tele vannak olyan szövegekkel, amelyeket ha visszafelé játszanak le, mint a " thank you satan " ( köszönöm sátán ) vagy a " death to the first doubters when I give you hope " (halál az első kételkedőre, amikor én reményt adok)
és még egyéb furcsaságok.

Lehet hogy szintén tévedés, nem vagyok ráállva Obama elnökre, de ezek a dolgok léteznek. A kérdés csupán az hogy miért, és miért pont ő körülötte?

Forrás: filadelfiaigyulekezet.org