Igehirdetések

Igehirdetések

Derek Prince: Az alapok lerakása

1. rész - A kősziklára alapozva2. rész - Isten Igéjének hatalma és ereje3. rész - Megtérés és hit4. rész - Hit és cselekedetek5. rész - Bemerítkezés vízben6. rész - Bemerítkezés a Szellemben7. rész - Isten erejének átadása8. rész - Az idő végén9. rész - A test feltámadása10. rész - Az utolsó ítélet

Isten-e Jézus?

Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam a Szovjetunióban 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye; állításai és céljai egyedülálló voltát, és érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül.

Teremtés vagy evolúció

Teremtés vagy evolúció "Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük... Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott." A 33. zsoltárban olvashatjuk ezeket a sorokat. Milyen tömör, egyértelmű és határozott válasz ez arra a gyakran felmerülő kérdésre, hogy honnan származunk mi emberek és honnan származik a bennünket körülvevő világ.

Jánosi látás

A lélektan egyik kulcskifejezése a kivetítés (projectio). Ez azt jelenti, hogy amikor megnézünk vagy értékelünk valamit, nem vagyunk mindig tárgyilagosak. A látott személyre vagy eseményre tudatlanul rávetítjük belső világunk tartalmát. Így történhet meg, hogy ugyanaz a kép vagy esemény egyesek számára reménységet, míg mások számára a teljes összeomlást jelenti.

A húsvét reggeli kép az üres barlangsír volt. Előtte az elhengerített kő. A sírban néhány lepel, s egy fejkendő külön összehajtva. - Ezt a képet Jézus három tanítványa nézi meg, s mindegyik mást és mást lát.