Igehirdetések

Influenza, Pápa, Jackson

Mintahogyan arra emlékszünk, 2009 nyarán a világ tömeggyászba borult az elhunyt Michael Jackson titokzatos halálának hirére.
Vajon csak a katasztrófális véletlen műve, hogy Jackson éppen akkor tévesztette össze a gyógyszerét, amikor a világpolitikában a legkiemelkedőbb események láttak napvilágot, amelyek egyébként nem lesznek túl jó hatással a Jacksont sirató milliónyi embertömegekre.

Meggyőződésem hogy Jackson halála, és temetésének időzítése nem a véletlenek műve.
Ugyan nekünk nem kellene foglalkoznunk az amerikai popular ( népszerü ) zenei világ bálványaival, de ez az eset nem pusztán az aminek egyébként látszik.

Ugyanebben az időben a babiloni fenevad világrendszer vezetői a G8 ülésezett Olaszországban, amely alkalmával álkeresztény cézárunk látogatást tett a babiloni főpapnál, a Pápánál.

Ugyanekkor, maga a Pápa a legmagasabb szintű pápai levelet bocsátotta ki, a G8 gyüléssel közeli időpontban, amelyben 141 oldalas enciklikájában kinyilvánította szándékát a világ kormányai felé, miszerint a világ vezető országainak létre kell hozniuk mielöbb egy Új Világ Rendet, amelyben újtipusú kereskedelmi formák bevezetésére kell hogy sorkerüljön, amelyek kapcsán véglegesen elkerülhető egy újabb világgazdasági válság.

Mindezen eseményekről a világ átlag embere semmit sem tudott figyelemmel kísérni, mivel Michael Jacksonnak a világot megrendítő halálhíre hipnotikus tömegpszcihozist telepített az emberek elméjére a tvcsatornák óránkénti elterelő hadjárata által.

Mindeddig hallhattuk az idősebb Busht és fiát, Tony Blair-t, és Gordon Brownt, Bill Clintont, és még Obamát is az Új Világ Rend létrehozásának fontosságáról szónokolni, de magát a Pápát még sohasem.

Nyilvánvaló hogy a jelenlegi Pápa Új Világ Rend- es kijelentései nagyobb vihart kavartak volna a vallásos világban mint a világpolitikai porondon, így védőhálóval kellett biztosítania a médiának ezt a különösen nagy fontosságú olaszországi eseményt, hogy a legkisebb tömegellenállást se lehessen tapasztalni ez esemény kapcsán.

Végső megállapításként elmondhatjuk, hogy evilág babiloni rendszerének vezető 8 országa, és azok bankárai és politikusai igen jó munkát végeztek a tv és rádió segítségével, hogy a közel hét milliárd emberből alig néhány százan voltak képesek keresztüllátni evilág szellemkirályának sátánnak trükkjén melyet egy a milliók által imádott bálvány halála által fantasztikus ( negatív értelemben ) zsenialitással tudott észrevétlenül lebonyolítani.

Ez a látszólag lényegtelen olaszországi esemény, abból a szempontból kiemelkedően nagy fontosságú a Bibliát és sátán mélységeit ismerő emberek körében, mivel a G8 ( a hét, majd késöbb nyolc fejü vörös fenevad ) ez első alkalommal lett a vallásos világ vezetője által felkérve az Új Világ Rend láthatóvátételére.

Ezen esemény által lett a Bibliai Béreabeli lelkületü keresztények szemében bizonyossá hogy a közeljövőben minden világvallást magábaolvasztó katolicizmus nyiltan támogatja minden vallás által a vörös sárkányt.

A Jézus Krisztust kérdező tanítványok világ végével kapcsolatos kérdéseire Jézus nem a várt válasszal felelt, hanem így kezdte válaszát:

,,... És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,... "
( Mt. 24:4. )

Fel kell ismernünk, hogy olyan világban élünk, amikor az események ugyan nyilvánosság elött töltik be a Bibliai próféciákat, de hittetésekkel és a hittetések figyelemelterelő eszközei által.

Emiatt rengeteg keresztény sohasem lesz képes felismerni a mindennapok eseményeinek Bibliai jelentöségét, és sajnos ennélfogva nem lesznek erőteljesen motíválva arra hogy életük minden területét alapos tisztogatásban tartsák folyamatosan és rendszeresen, hogy a Krisztus megjelenésének pillanatára a napok múlásával egyre intenzívebbek legyenek a találkozásra való felkészülésben.

Emiatt van az, hogy sajnos ezen Bibliai mérföldkö fontosságú információk hiányában sok-sok önmagát kereszténynek valló embertársunk fogja továbbra is ismételten elkövetni azokat a hibáit és bűneit, amelyek autómatikusan kirekesztik az embert az Isten jelenlétéből, és az udvösség megtartásából.


A mesterséges influenza

A ma élő legtöbb ember félelme a mesterségesen kreállt gazdasági válságtól való félelem mellett a madár és disznóinfluenza.

Tudnunk kell hogy vannak olyan embertársaink e babiloni fenevad világrendszerben, akiknek feltett szándéka hogy minden lehetséges eszközt felhasználjanak annak a célnak az elérésének érdekében, hogy a mai közel hét milliárdos emberiségnek a számát lecsökkentsék drasztikusan ötszáz milliónyira.

Mesterséges természeti katasztrófák és az időjárás manipulálásának eszközeivel rendszeresen végeznek e világban népességcsökkentési akciókat, a háborúkról nem is beszélve.

Nemrégiben látott napvilágot egy igen kínos hír, mely szerint az USA-ban titokzatos körülmények között eltünt néhány darab madár, disznó, és ember közötti közlekedésre mutált influenzavírus, egy Marilad-i katonai víruskutatótámaszpontról.

Titokzatos körülmények között !!!!!!!!!!!!

Méghozzá éppen véletlenűl az az influenza típus, amely madár-disznó-és ember közötti könnyed közlekedésre LETT KIFEJLESZTVE !!!!!!!

A világ összes járványügyi megfigyelője arról beszél hogy csak egy tyúklépésnyire vagyunk attól hogy egy kisebb világméretü halálos járványkitörésnek legyünk szemtanúi, amely mérete sokkal nagyobb lehet mint a középkor valaha is ismert legpusztítóbb járványai.

" Örömhír " hogy úton van már minden országba az az újonan előállított új vakcina típus, amelyet még az első öbölháborús veteránokon kívül még senkin sem teszteltek.

Milyen csodálatos világban és időkben is élünk.

Minden spontán, és természetesen véletlenül történik !

Mondanom sem kell hogy attól a vakcinától még a mai napig is sokan gyógyíthatatlan betegek.

Nemrég az USA egyik államában a szenátorok törvénybe iktatták hogy kötelezővé teszik a teljes lakoság véddőoltását.

Mindaz aki nem veti magát alá a rendeletnek, napi ezer dollárra lesz büntethető mindaddig, amíg be nem oltatja magát mindenki aki késlekedik.

Természetesen nincs annyi oltóanyag forgalomba, amennyire valójában szükség van.
Így az Obama féle administration előállt egy zseniális tervvel !

Az új egészségügyi reform értelmében, amely inkább költségvetési megspórolás mintsem segítség, nem kíván az amerikai egészségügy feleslegesen pénzt költeni az egyének vérvétel általi vérvizsgálatokra hogy eldőljön, hogy valójában mennyien fertőződtek meg az új misztikusan előbújt vírussal, ehelyett inkább felkínálják a legújabb fejlesztésü RFID ( rádió frekvenciás azonosító chip) chipek beültetését, amelyek az utolsó fejlesztésnek köszönhetően akkora csupán mint a golyóstoll golyója, és receptorantennáival képes dignosztizállni az adott személy egészségi állapotát.

Ez azt jelenti, hogy mindenki aki nem bizonyos abban hogy hordozza e önmagában a halálos vírust, kérheti ingyen az új szuperchip beültetését, amellyel aztán csak egy egyszerü leszkenneléssel meg tudják mondani hogy kiben van a vírus és kiben nincs, elkerülve ezáltal a felesleges vakcina tömegméretü legyártásából fakadó felesleges költslgeket.

Remélem érti mindenki hogy miről is van itt szó ?

Ugyanaz a szisztéma mint a Pápa és a G8 találkozója !

Egykis pánikkeltés, egy kis víruselengedés, és az emberek önmaguk fognak kétségbeesetten RFID cipet kérni az egészségügytől, csakhogy biztonságban tudhassák amúgy is megpecsételt életüket.

Egyes meggondolatlan híresztelésekkel ellentétben, miszerint az oltóanyagokba csempészik a chipeket, nem lesz szükség arra hogy bárkibe is úgy csempésszék bele a chipeket, hanem az emberek önmaguk fogják azt választani a saját biztonságuk érdekében.

Béke, és biztonság !

Ugye hogy ismerős ez a Bibliából ?

Természetesen sajnos a harmadik világ szintjén élő emberek milliói fognak meghalni, mivel a gazdag nyugati országoknak amúgy is elege van a hátán hordozni a szegény országok óriási költségeit.

Itt kapóra jön a népszporulat drasztikus lecsökkentésének a lehetősége a fenevad vezetőinek a kezében.

Óriási félreértés, és valószínüleg a szabadkőmüves hamistanításoknak köszönhetően, a gyanútlan, vagy szándékos félelemkeltés miatt figyelmeznek a keresztények a '' fenevad béllyegének " titulállt RFID chip-re, és a 666-os szám felbukkanására babonásan, de mivel nem ismerik rengetegen a próféciákat, és azok pontos értelmét, így kimaradt a számításából sokaknak az hogy a szegény országokban pénzhiány és a technológiák hiányában nem lesz elterjedt a chip-es kereskedelem.

Ezen szegényebb országok lakosainak nagyobb lesz az esélyük az antikrisztus idejében levő üldösések elől való megszökésre, mármint akik túl fogják élni a vírusos fertőzéseket és járványokat.

Mindazoknak akik figyelme pusztán a 666-ra és a chipre összpontosul emlékeztetőül mondom, hogy a Bibliában a Szent Lélek több mint két dolgot említ a fenevad babilon rendszerü országainak az antikrisztus személyéhez füződő imádatával kapcsolatosan, ami lehet akár a helyi templomokban felállított szobor amely az antikrisztusi világvezető politikus arcképére lesz mintázva bármilyen vallás képviseletében, és amely elött minden lakosnak meg kell hajolnia, vagy akár valamiféle étel vagy ital áldozatot bemutatva kell vallást tennie a lakosoknak az antikrisztus iránti hódolatról.

Másutt lehet hologramképek alkalmazásával tömegeket kényszeríteni az antikrisztus iránti imádat megvalósítására, de akár az újgenerációs szupertévék is alkalmazásba fognak kerülni, amelyek erős agyhullámmanipulálás által különféle dolgok megcselekvésére lesznek képesek rávenni a tv elé járulókat.

Ugyanakkor ha netán lesznek országok ahol nem lesz teljesen kiiktatva a készpénzek használata, valószínüleg az új globális fizetőeszközökre lesz rányomtatva az antikrisztusnak az arcképe, vagy a globális babiloni világbirodalom ismertető jelei, melyek szintén imádat tárgyát képezhetik a pénzszerzésért folytatódó kíméletlen mindennapos versenyben, amelyért némelyek képesek akár más ember életét is kioltani.

És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.
( Jel.13:14 )

És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
( Jel.14:9 )
És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. ( Jel.14:11 )

Forrás: szokesbabilonbol.org