Igehirdetések

Szökés Babilonból

Előző cikkemben Babilon természetéről írtam, most pedig azt tartom fontosnak hogy megértsék sokan, hogy miért és hogyan kell vagy lehet Babilonból megszökni, elmenekülni.
Erre maga Jézus Kriszus utasítja mindazokat az embereket akik meg akarnak menekülni !

“És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból !” Jelenések 18:4.

Manapság, amikor annyi megmagyarázhatatlan bajjal találjuk szembe magunkat, nagy a kereslet az úgynevezett összeesküvés elméletes írók tényfeltáró munkája iránt.
Sokmindent helyesen látnak, csak egy a hiba velük, nem képesek végső és tökéletes megoldással előállni mindazok számára akik meg szeretnének menekülni a közelgő katasztrófális kimenetelű események hatásaitól, melyeket legtöbb esetben maguk e jelenkori babiloni rendszer szervezői és fejlesztői a szabadkőművesség legmagasabb páholyaiban helyetfoglaló politikusok, bankárok, miniszterek, vallási és felekezeti vezetők idéznek elő szándékosan, hogy a félelemben és rettegésben levő emberek felett mégkönnyebben uralkodhassanak, és mégkönnyebben manipulálhassák őket.

Ez a babiloni szisztéma, mely felépítése obeliszk vagy piramis elven működik nemsokára végérvényesen befejezett műként fog készenállni arra a pillanatra, amikor is e babiloni zsarnokrendszer királya sátán emberi testbe bújva ismét, beül a hűséges alattvalók által elkészített királyi trónszékbe, hogy istenként bemutatva önmagát, magához vehesse az emberiség imádatát melyre több mint 6000 évet várt.

Minden a Földön történő baj okozója e babiloni politikai, pénzügyi és vallási rendszer, melyet sátán talált ki, és az embereket bele nevelve az emberi bűnök által éltet, és főként e rendszer tikait ismerő beavatott szabadkőművesek által gondozza, és fejleszti a leghatékonyabbra, hogy az lehetőleg minél több ember szívét és elméjét tartsa fogva, mely által sátán az Isten ellensége állapotában tartja az embereket, hogy ezáltal az emberek a bűneikben haljanak meg e rendszer rabszolgáiként, kárhoztatásra fenntartva.

Természetesen ahogyan sátán maga nem tökéletes, és főként nincsenek olyan képességei mint magának a Teremtő Istennek, ígyhát szerencsére az ő királysága sem tökéletes, és nem is lesz az sohasem.

Isten, az Ő Fia Jézs Krisztus által leleplezte e láthatatlan zsarnokkirály tevékenységét itt a Földön.
Modern nyelven azt is mondhatnánk hogy Jézus a legelső összeesküvéselméletes személy, mivel Ő hozta napvilágra sátánnak a színfalak mögött történő csalásait, hazúgságait éppen úgy mint ahogyan azt a mai összeesküvéselmélettel foglalkozó emberek teszik a miniszterekkel, bankárokkal kapcsolatban, akik titokban sátánnak e globalizálódó királyságának a teljes megvalósulásán fáradoznak, azzal a külömbséggel hogy Jézus Krisztus végső alternatívát, megoldást tud ajánlani e babiloni szisztémából való megmenekülésre, míg sajnos az összeesküvéselméletesek az ellenállason, és fegyveres felkelésen kívűl semmilyen végső tökéletes megoldással sem tudnak szolgálni.

Mivel sátán babilonrendszere emberölő, így az örökösen Isten ádáz ellensége, mivel Isten szereti az Ő alkotásait, és ki akarja szabadítani az egész emberiséget e zsarnok, és gyilkos szellemkirály hatalmából.

Mitöbb, Isten teljesen pontosan tudja hogy kik azok akik ki akarnak menekülni ebből az öngyilkos babiloni renszerből, és kik azok akik szeretik és jól érzik magukat ebben a rendszerben, és akár imádni is képesek e renszer királyát csakhogy karrierjük biztosított legyen.

Miután az utolsó személy is hátat fordított sátánnak a megmenekülők számából, Isten rettenetes csapásokat fog mérni e földi - babiloni királyságra, és kiönti haragja búsúlt hevét sátán királyságára, és az abba véglegesen berendezkedett emberekre.

Ekkor valósítja meg Isten a büntetésekkel egybekötött számonkérését az emberi fajnak, amiért sátánra hallgatva kivégezte az Isten Fiát, Jézus Krisztust, aki szabadságot akart adni minden egyes embernek.

Mindezek elött figyelemfelkeltő propagandahadjáratot folytat Isten a Földön, hogy amennyire csak lehet, minden ember hallja, és megérthesse azt az információt, amely által minden ember előtt világossá válhat hogy valójában miért is van e sok baj, szenvedés, zűrzavar, káosz, és könyörtelenség jelen a Földön, hogy ki az okozója, hogyan hajtja azt végre, és annak mi a végső siralmas következménye.

Ilyen módon kínálja fel Isten Jézus Krisztus és a Szent Lélek által mindenki számára a megmenekedést Babilon elpusztításától.

Emiatt mondja Isten és Jézus mindenkinek hogy fordítson mindenki hátat eme ördögi rendszernek, és utasítsa azt el minél több ember, hogy minél kevesebben keveredjenek bele a babiloni világban való megélhetést biztosító bűnös életformába.

Emiatt tanácsolja Jézus mindenkinek, hogy :

... ne legyetek részesek az ő bűneiben...

Miért ?
Hogy így elkerülhessük a Babilonnak, az antikrisztusnak, és a hamisprófétának kijáró rettenetes csapásokat.

Néhányan testi módon próbálják megoldani ezt az egyre inkább égető kérdést az által hogy vidéki házat és földet vesznek, mondván önellátással ki szakadnak e babiloni rendszerből, és remeteéletet folytatva menekítik meg magukat az antikrisztusi rémuralom elől, amely sajnos minden bizonnyal be is fog következni az elközelgő 2 - 5 év folyamán.

Ez az ötlet sajnos a kezdetektől fogva kudarcra van ítélve !
Hogy miért?
Olvassátok el a Waco Texas c. írásomat !

Látható félrevonulással, elkülönüléssel senki sem lesz képes megmenekülni e rendszer elől.
Az követendő példa lenne azok számára, akiknek egyáltalán nem barátságos az antikrisztus végső babiloni chipekkel ellátott világa.

Tömegek látnának alternatívát az önelláó gazdaságok létrehozásában, és sokak kezdenének farmerként új életet.

Az antikrisztus bankrendszere semmiképpen nem tűrné el, hogy a világállam polgárai közül némelyek nem szeretnének adót fizetni, és anyagi javaikkal a szuper - világgazdaságot nem akarják éltetni.

A legelső dolog a földek és az azon levő házak elkobzása lenne, majd ezt követően az ilyen módon gondolkodók nyilvános kivégzését hajtanák végre terrorizmus, és állam ellenes bűncselekmények vádjával.

Senkinek nem ajánlom ezt a fajta megközelítést !!!

Kizárólag úgy lehet megmenekülni ebből az ördögi Babilonrendszerből, hogy a Szent Lélekkel kapcsolatba kerülve, és azzal percenkénti szoros kapcsolatot ápolgatva, a Szent Lélek utasításait követve Jézus Krisztus útmutatásaiban élve, tudunk csak kijönni ebből a bonyolúlt labirintusi útvesztőből, mivel Babilon ereje, és ördögi bölcsesége a sátán spirituális világából táplálkozik, emiatt Krisztusra hagyatkozó egészséges szellemi életből táplálkozva merithetünk értelmet, és Szent Lélektől való bölcseséget hogy Babilon zsákutcáinak csapdáit kikerülhessük.

Valószínűsítem hogy a Jézus Krisztus beszédeit szabadkőműveskeresztényi befolyás nélkül megélő Lélek által járó emberek egy időre tapasztalni fogják az antikrisztus nem nyilvános Új Világrend megvalósításához szükséges szankcióit, és el tudom azt is képzelni hogy a városokban és az emberek lakta helyeken nem nagyon lesz lehetséges a megélhetésük a Megváltóban reménykedő embereknek, így lehet hogy lakatlan helyeken kell állandó bujkálások közepette átvészelniük sokaknak az elragadtatásig hátralevő időt.

Ehhez viszont élelmet kell titokban kiválasztott helyekre elrelyteni, amelyet már most sokan el is kezdtek, készülődve a nehezebb napok eseményeire.

Így sokkal inkább nagyobb az esély a Babilonon kívüli életbenmaradásra.

Egy dolog bizonyos!

A Jézus Krisztus áldozatának elutasításával, és a Szent Lélek munkájának és vezetésének a hiányával senkisem lesz képes megmenekülni, vagy kiszökni Babilonból.

Forrás: filadelfiaigyulekezet.org